O firme Služby Kontakt Agrobazár

DOPRAVNÍKY

Vyprázdňovací dopravník prívesu Šnekový dopravník Pásový dopravník
  1. Nerezové vyprázdňovacie dopravníky (nakladanie sejačiek, rozmetadiel...)
  2. Závitovkové (šnekové) dopravníky - podľa požiadaviek
  3. špirálové dopravníky - ohybné v plastovej rúre
  4. Pásové dopravníky - podľa požiadaviek
  5. Korčekové dopravníky
  6. Pneumatické dopravníky ( zrnomety, saco-tlačné dopravníky)
Zrnomet Pneumatický dopravník
Tlačné dopravníky ( T ) Pneumatické dopravníky so sacou hubicou
( ST )Typ T 378/1 T 378/2 T 207 T 207/1 T 207/2 ST 207 ST 207/1 ST 207/2 ST 407
Výkon (t/hod)* 6,4 7,5 8 16 19 5 9 13 27
Príkon (kW) 5,5 7,5 7,5 11 15 7,5 11 15 traktor